Conny Petö Đeneš

Iskustva klijenata i suradnika


Tajana Kaurloto, dipl.oec (44 god)
Dr.med. Manda Pripunić (36 god.)
K.D. (36 god.)
Katarina Devčić Kitrica, dipl.oec. (32 god.)
Helena Summer (45 god.)
Tong Holzinger (40 god.)
Mirna Marković (22 god)
F.V. (40 god.)
Ingrid S. (37 god.)
Larisa Ratković, dipl.oec (33 god.)
Slobodan P. (32 god.)
Ornela Kovač (45 god.)
Željko Vučković (57 god.)
Petra Borić (28 god.)
Jasna Kulišić (55 god.)
Sandra Š. (40 god.)
Ivana Isabella Grdić, bacc.oec turizma (27 god.)
Silvreta Belička (58 god.)
Ana Kadum (36. god.)
Dr.med. Čila Kiralj
Dr.med. Charles David Tauber
Dr.sci. Ljiljana Gehrecke, prof. ekonomije
Nataša DiVila
Dr.sci. Elena Marčenko (79 god.)
Sandra Horvatović (34 godine)
Damir Barušić (39 godina)
Prof. Ljubomir Tomljenović (65 godina)
Ivica Belamarić (50 godina)
Vojna Kitić (55 godina)
Miroslav Milić (62 godine)
Edi Slanovic (41 godina)
Jovanka Ž. (28 godina)
A.Ž. (23 godine)
V.Š. (26 godina)
Željka Novosel (41 godina)
Srebrenka Kamerla (54 godine)
Ivan B. (54 godine)
Rade V. (46 godina)
Lino Červar (61 god)