Conny Petö Đeneš

Terapije za strahove i fobije


Terapija virtualnom stvarnosti protiv fobija i napada panike
Trajanje 45 do 60 minuta 
Opis i detalji: VIRTUALNA TERAPIJA

Homeopatija za konstitucionalno iscjeljivanje uzroka straha
Trajanje: 30 minuta razgovora + popunjavanje upitnika + 1 dan za izradu remedije
Opis i detalji: HOMEOPATSKO SAVJETOVANJE

Bachove kapi protiv straha i napada panike 
Trajanje: 30 minuta razgovora + popunjavanje upitnika + 1 dan za izradu remedije
Opis i detalji: BACHOVA CVJETNA TERAPIJA

Transpersonalna hipnoterapija protiv straha i napada panike
Trajanje: 30 minuta hipnoterapije + 15 do 30 minuta razgovora
Opis i detalji: TRANSPERSONALNA (PSIHO)TERAPIJA

Transpersonalna meditacija za umirenje mentalne aktivnosti 
Trajanje: 30 minuta hipnoterapije + 15 do 30 minuta razgovora
Opis i detalji: TRANSPERSONALNA MEDITACIJA