Conny Petö Đeneš

Terapije protiv nesanice


PSIO wellness za probleme sa uspavljivanjem i buđenjem tijekom noći
Trajanje 45 do 60 minuta 
Opis i detalji: NESANICA

Homeopatija za konstitucionalno iscjeljivanje uzroka nesanice
Trajanje: 30 minuta razgovora + popunjavanje upitnika + 1 dan za izradu remedije
Opis i detalji: HOMEOPATSKO SAVJETOVANJE

Transpersonalna hipnoterapija kao pomoć za uspavljivanje
Trajanje: 30 minuta hipnoterapije + 15 do 30 minuta razgovora
Opis i detalji: TRANSPERSONALNA (PSIHO)TERAPIJA

Transpersonalna meditacija za umirenje mentalne aktivnosti i živčanog sustava te dugoročna pomoć za rješavanje problema nesanice
Trajanje: 30 minuta hipnoterapije + 15 do 30 minuta razgovora
Opis i detalji: TRANSPERSONALNA MEDITACIJA