Conny Petö Đeneš

Rast i razvoj – duhovni problemi


Za osobni rast i razvoj radim sa metodama transpersonalne (psiho)terapije, hipnoterapije, NLP-a, meditacije, theta iscjeljivanja i Jyostih savjetovanja, koje djeluju prema razvoju cjelovite životne vještine (integrirane u svakodnevni život) gdje se pojedinac budi iz ograničenog osobnog identiteta na prošireno univerzalno znanje o sebi.

Taj proces kombinira buđenje osobne svijesti i intuicije (neracionalno znanje) sa tjelesnom sposobnošću samoiscjeljenja kroz suosjećajnu samo-podršku.

Rast i razvoj se sastoji od:

  • Razumijevanja svoje unutrašnje prirode
  • Uravnoteženog razvoja fizičkog, emocionalnog, intelektualnog, socijalnog, kreativnog i duhovnog aspekta života
  • Razumjevanja svojih mističnih iskustva
  • Duhovnog, emocionalnog, intelektualnog, socijalnog i kreativnog razvoja
  • Osviješćivanja svojeg punog potencijala u životu
  • Razvoja emocionalne slobode
  • Učenja kako integrirati svoje tijelo i osobnost sa duhovnim komponentama svojeg bića
  • Spoznavanja svojeg duhovnog Jastva (Sebstva, Bitka ili Višeg Ja)

Svi prolazimo kroz proces “diferencijacije”, kada kao djeca moramo naučiti kako se odvojiti od svojih roditelja. Razvoj našeg ega je bazični u tom procesu i vrlo je važno da mlada osoba razvije “zdrav ego” (više o zdravom ego možete pročitati u mojem ranijem članku ovdje ), što znači imati dobro razvijene granice, dobru svijest o sebi, jako samopouzdanje i sl.

Prirodan razvoj od ego do trans-ega je proces transcendiranja. Transcendirati znači prekoračiti, otići izvan mentalne aktivnosti, misli, senzacija i percepcije, i doživjeti tiho stanje čiste svijesti – svijesti bivstvovanja. 

Na trans-ego razini integriramo čistu svijest sa umom i sviješću o individualnosti, zajedno sa životnom odgovornošću. Kako produbljujemo svoja osjetila i svijest o tome tko smo uistinu, usmjeravamo se prema većoj mudrosti i razvoju suosjećanja prema svim živim bićima.