Psiho-emocionalno zdravlje

Terapije za psiho-emocionalno zdravlje sastoje se od: transpersonalne psihoterpije, NLP-a, hipnoterapije, homeopatije, Bachove cvjetne terapije i aromaterapije.

monarch_flowers_md_clr

1.Transpersonalna psihoterapija
Trajanje 45 do 60 minuta
Opis i detalji: http://nebeska-harmonija.hr/transpersonalna-terapija/

2.Transpersonalna hipnoterapija
Trajanje 45 do 60 minuta
Opis i detalji: http://nebeska-harmonija.hr/transpersonalna-hinponerapija/

3.Transpersonalni NLP
Trajanje 45 do 60 minuta
Opis i detalji: http://nebeska-harmonija.hr/transpersonalni-nlp/

4.Homeopatija za konstitucionalno iscjeljivanje uzroka psiho-emocionalnog problema
Trajanje: 30 minuta razgovora + popunjavanje upitnika + 1 dan za izradu remedije
Opis i detalji: http://nebeska-harmonija.hr/homeopatija/

5.Bachove kapi za stabilizaciju emocija
Trajanje: 30 minuta razgovora + popunjavanje upitnika + 1 dan za izradu remedije
Opis i detalji: http://nebeska-harmonija.hr/bachova-cvjetna-terapija/

6.Astro-psihoterapija
Trajanje 45 do 60 minuta razgovora + izrada natalne karte
Opis i detalji: http://jyotish.nebeska-harmonija.hr/?idclanka=6

7.Aromapsihoterapija
Trajanje: 45 do 60 minuta razgovora
Opis i detalji: http://nebeska-harmonija.hr/aromaterapija/